Radijska enosmerna komunikacija

Sistem je predvsem predviden za večstanovanjske objekte ali na mestih, kjer so večje koncentracije meril (vodomerov, kalorimetrov, plinomerov, elek.števcev, delilnikov toplotne energije).

Enosmerni sistem komunikacije pomeni, da podatki iz merila potujejo v eni smeri na bazne postaje.  Bazni sistem je način odčitavanja porabe vode, toplote, elektrike, plina in delilnikov toplote v fiksnem radijskem omrežju. Merilnike v baznem sistemu lahko odčitamo na več načinov. Z radijskim vmesnikom, preko podatkovnega kabla oziroma preko GSM sistema. Sistem upravljalcem omogoča poljubno število in čas odčitavanje merilnikov, s poljubne lokacije.

Prednosti za stanovalce

Sistem je v okolju skoraj neopazen. Vgradnja baznih komponent je hitra, enostavna in neopazna. Popisovalec ne bo več vstopal v njihova stanovanja, odčitki pa bodo točni. Tako bodo stanovalci plačevali dejansko porabo pavšali obračuni pa so preteklost.

 

 

 

 

 

 

natisni
Update cookies preferences