Radijska enosmerna in dvosmerna komunikacija

Mobilno radijsko odčitavanje je namenjeno odčitavanju porabe na merilih, ki so težko dostopna ali nedostopna. Primer so industrijski ali hišni vodomeri, ki so vgrajeni v jaških. Mobilno odčitavanje deluje tako, da s sprejemnikom pridemo v domet oddajnika, ki je vgrajen na merilu in odčitamo porabo.

Walk By

Drive By

 

Odčitavanje izvedemo preko ročnega terminala in programa za popis, ki se izvaja na terminalu. Radijski sprejemnik za dvosmerno komunikacijo z oddajniki je lahko v obliki PCMCIA kartice in je vgrajen v ročni terminal. Sprejemnik je lahko tudi v obliki ločene enote, ki preko RS232 ali bluetooth vmesnika komunicira z ročnim terminalom. Popisane podatke iz ročnega terminala enostavno prenesemo v program za obračun.

 

 

 

 

 

 

 

 

natisni
Update cookies preferences