PLC

Z naraščanjem porabe energije in energentov naraščajo tudi s tem povezani stroški. V primerih, ko je na energetski vir priključenih več odjemalcev se običajno stroški porazdelijo po sorazmernih deležih, ki so določeni glede na ocenjen odjem, površino, število končnih uporabnikov in itd.  Za določanje stroškov po dejanski porabi odjemalcev  je potrebno v prvi vrsti namestiti merilnike porabe po posameznih odcepih ter jih povezati v enovit PLC sistem.

 

PLC sisteme uporabljamo za nadzor in analizo porabe energije v industrijskih ali hišnih sistemih. Sistem deluje tako, da merilce (vodomere, plinomere, kalorimetre, elektro števce,termometre...) ožičimo in nato povežemo z nadzornim centrom. V sistem lahko povežemo tudi (stikala, ventile, gorilce, klime...) in nato preko nadzornega centra skrbimo za ekonomično porabo energije.

Sistem je predviden za:

  • zmanjševanja porabe energije in stroškov oskrbe (energetska učinkovitost),
  • spremljanje, alarmiranje in arhiviranje stanj procesov z namenom učinkovitega nadzora in obveščanja operaterjev in vzdrževalcev o stanju sistema,
  • kvaliteten nadzor in optimizacija delovanja energetskih sistemov in rabe energetskih virov.

  
natisni
Update cookies preferences