3. VODOMERI HIŠNI

Hišni vodomeri


Merila so predvidena za vgradnjo v zunanje ali notranje jaške pred stavbami in v stavbah. Zaradi težjih pogojev v zunanjih jaških so vsa merila in elektronski dodatki za prenos podatkov vodoodporna in zadovoljujejo standardu zaščite IP68.

V skupino hišnih meril uvrščamo merila velikosti od DN15mm do DN40mm, za vročo in hladno vodo, vgradnja na cevni sistem se izvede s pomočjo spojnic na navoj.

Vsa merila imajo možnost daljinskega odčitavanja, kar pomeni, da se jih lahko nadgrajuje z elektronskimi napravami brez posega v samo merilo oziroma odstranitve meteorološkega žiga.

Nepovratni ventili:
Merila imajo možnost vstavljanja posebnih nepovratnih ventilov v samo merilo, kar občutno zmanjša dolžino vgradnje in posledično velikost jaškov ter preprečuje izpraznjenje hišnih inštalacij ob izpadu dobave vode.
Največjo nevarnost pri izpraznitvi vodnih sistemov v stavbah predstavljao naprave za proizvajanje in shranjevanje vroče vode. Vse naprave so vezane v isti sistem, kar pomeni, da se vroča voda vrača po sistemu proti merilu oziroma dovodu vode in resno poškoduje ali popolnoma uniči vse inštalacije in naprave, ki niso predvidene za vročo vodo.

natisni
Update cookies preferences