GSM odčitavanje AquaLinkII

SISTEM AQUALINK2

Trendi v energetiki nakazujejo potrebo po razvoju metod učinkovitega obvladovanja pretokov energije od proizvodnih virov do porabniških bremen. Potreba se je v kratkem spremenila v prioriteto v vseh procesih optimalnega in varnega obratovanja sistemov dobave, tako vode, kot energije (elektrika, plin…). Obvladovanje pretoka vode in drugih energentov(ki je v omrežju pogosto razporejena neenako) in nadzor prenosnih zmogljivosti je mogoče izvesti z različnimi metodami nadzora na sistemih. Ena od teh metod je uporaba napraveAqualink2 in sistema, ki omogoča dinamično spremljanje in odčitavanje pretoka, kumulative, tlaka, temperature, nivoja, nastavitve alarmov, ter upravljanje s stikali  On /Off.

Obvladovanje nadzora obremenjenosti sistemov, ki so v eksploataciji, zahtevajo od upravljavca omrežja izvajanje kontinuiranih meritev.  Na podlagi teh podatkov lahko upravljavec omrežja lažje optimizira obratovanje sistema po celotni dolžini v realnem času.

Prenose podatkov naprava Aqualink2 izvaja preko GPRS ali SMS sporočil na t.i. Aqualink Strežnik.

Na podlagi vseh zajetih in procesiranih podatkov lahko upravljavec omrežja kvalitetno optimizira in določi režim obratovanja sistema.

Aqualink je naprava za prenos podatkov preko omrežja GSM (SMS,GPRS). Naprava ima lastno napajanje in je primerna za področja kjer nimamo el.energije. Naprava zbira podatke iz vodomera, plinomera, sonde nivoja,sonde pritiska...  Podatke pošlje na SQL server Aqua-web tam podatke pregledujemo in obdelujemo. Server pa nas obvešča z alarmnimi sporočili preko SMS ali E-sporočila.

Aqulink je skonstruiran za zunajo uporabo  kar mu omogoča robustno ohišje IP68. V kombinaciji ventila pa ga lahko uporabljamo kot napravo proti izljitju vode. Ventil lahko zapremo preko Aqua-web portala oziroma naprava sama zapre dovodni ventil.

  
natisni