4. VODOMERI INDUSTRIJSKI

Industrijski vodomeri

Merila so namenjena za merjenje hladne in vroče vode in vgradnjo v večje cevovode, od premera cevi DN 50mm do DN 800mm, kar se smatra za standardne velikosti, večji profili pa po naročilu. Inštalacija v cevne sisteme se izvede s prirobničnim spojem.

Značilnost novih industrijskih meril, v primerjavi s starejšimi modeli, se odraža v drastičnem zmanjšanju velikosti meril, povečanju vzdržljivosti, povečanju občutljivosti in natančnosti merjenja pri minimalnih pretokih in povečanju časovno omejenih maksimalnih pretokov, brez poškod za merila.

Merila in elektronski dodatki za prenos podatkov so vodoodporna in zadovoljujejo standardu zaščite IP68.
Merila imajo možnost daljinskega odčitavanja, kar pomeni, da se jih lahko nadgrajuje z elektronskimi napravami brez posega v samo merilo oziroma odstranitve meteorološkega žiga.

Zaradi velikosti industrijskih meril in praviloma težavne vgradnje na cevovode v težko dostopne jaške, imajo naša merila možnost menjave merilnih vložkov brez demontaže ohišja iz cevovoda.
Merila morajo po preteku zakonsko določenega časa na servis, kalibracijo in ponovno žigosanje, kar pomeni demontažo iz cevovoda in ponovna montaža.
Da se izognemo težaškemu in nevarnemu postopku demontaže celotnega merila iz cevovoda, so naša merila izdelana tako, da se iz ohišja merila odvije samo merilni vložek in se ga takoj nadomesti z novim ali po zgoraj omenjenemu postopku obnovljenim merilnim vložkom.
Prednosti so naslednje:
1. Za nekajkrat zmanjšamo čas da opravimo nalogo
2. Nemalokrat se merila nahajajo v jaških na cestišču, pomeni zmanjšamo čas zaprtja prometa
3. Ne prihaja do poškodb cevovoda
4. Zamenjavo merilnega vložka opravi ena oseba in s tem zmanjšamo možnosti nesreč pri delu
5. Ker se čas dela v jaških občutno zmanjša, s tem tudi občutno zmanjšamo možnost kopičenja oziroma koncentracijo smrtno nevarnih plinov v jaških

 

  
natisni
Update cookies preferences