2. MERILNI SISTEMI za STANOVANJA

 

Problematika poštenega in točnega obračuna porabe vode, tople vode in toplotne energije v večstanovanjskih zgradbah z vsakim dnem postaja bolj aktualna, tako z vidika poštenega obračunavanja, kakor tudi z vidika zmanjšanja porabe vode in energije. 

 

Večina večstanovanjskih stavb na našem področju nima vgrajenih merilnih naprav za vodo, toplo vodo in toplotno energijo v vsakem stanovanju in se merjenje le teh izvaja na merilih, ki merijo porabo celotne zgradbe. Posledica takega načina merjenja prisili končne porabnike, da se morajo zadovoljiti s pavšalno oceno porabe.


Pavšalno obračunavanje porabe dobrin nemalokrat ali skoraj vedno privede do večje nevestne porabe pri nekaterih porabnikih, kar vodi do sporov med skupnimi uporabniki pri porazdelitvi stroškov. V EU je bilo opravljeno več raziskav in testnih projektov na temo odprave pavšalnega obračunavanja in vsi rezultati kažejo na občutno manjšo porabo po uvedbi merjenja porabe pri končnemu porabniku oziroma celotni stavbi.


Na osnovi teh rezultatov se je EU odločila, da po letu 2011 ne bo več dovoljeno pavšalno obračunavanje.

Tehnične značilnosti:

Produkti v tej skupini so deležni posebnega poudarka na področju oblikovanja, velikosti, načina vgradnje, hkrati pa so izdelani tako, da omogočajo nadgradnjo z najsodobnejšimi sistemi za daljinsko odčitavanje meril, brez poseganja v samo merilo. Merila imajo že vgrajene elektronske komponete ali pa so pripravljena za kasnejšo enostavno nadgradnjo z elektronskimi moduli.
To pomeni, da se uporabniki lahko odločajo med različnimi sistemi daljinskega odčitavanjana na istem merilu, glede na dejanske potrebe in možnosti izvedbe. Hkrati pa ta tehnični pristop omogoča tudi možnost odločanja uporabnika o terminskem poteku izvedbe ali vgradnje daljinskega odčitavanja.

 

Monterji podjetja Jordan so certificirani od SIEMENS in MINOL.

 

Daljinsko odčitavanje:

Daljinsko odčitavanje meril pomeni, da se merila ne odčitavajo na lokaciji, kjer je merilo fizično vgrajeno z vizualnim odčitavanjem, temveč se podatki o porabi prenašajo preko daljinskih sistemov v zbirne centre.

Prednosti daljinskega odčitavanja meril za uporabnika:
1. Obračuna se dejanska mesečna poraba in izognemo se kvartalnim, polletnim in letnim poračunom.
2. Izognemo se nujnim obiskom odčitovalca v stanovanju, ki moti zasebnost, posledično pa se povečajo možnosti zlorab zaupanja tujim osebam in kriminalna dejanja.
3. Zaradi rednega in večkratnega odčitavanja ( pri nekaterih sistemih tudi večkrat dnevno) se drastično zmanjša reakcijski čas odkrivanja napak in izgub na inštalacijah ali napravah. Imamo možnost nastavitve alarmnih parametrov, ki se sprožijo ob vsaki prekoračitvi nastavljenih mej. Po dosedanji praksi se merila v gospodinjstvih vizualno odčitavajo kvartalno, polletno ali v nekih primerih enkrat letno. Ob manjših okvarah na sistemu uporabniki običajno ne opazijo napak, kar se kaže v velikih škodah na objektih in porabi energije,ki je nesmotrna in obremenjujoča za okolje, kakor tudi velikost finačnih posledic.
 

MERILCE MONTIRAMO PO CELOTNI SLOVENIJI !!!

 

 

 

 

 
natisni
Update cookies preferences