- Kalorimetri (ultrazvočni / mehanski)

Toplotni števec – Kalorimeter - omogoča izračun vašega deleža porabljene toplotne energije

 

Kalorimeter omogoča uporabniku merjenje ogrevalne toplote v centralnem ogrevalnem sistemu. Kalorimetri so nameščeni na povratnem vodu, na dovodu pa se namesti temperaturno tipalo.  Kalorimeter sestavljajo volumenski del, par temperaturnih tipal in računska enota. Podatki porabe, ki jih prikazujejo so izraženi v porabljenih kWh toplotne energije.

 

Kalorimetri ponujajo možnost vizualnega odčitavanja preko zaslona, ter daljinskega odčitavanja preko različnih sistemov (radijski, M-bus). Uporabnik se mora pred nakupom odločiti kakšen sistem odčitavanja bo omogočal izdelek.

natisni
Update cookies preferences