- Delilniki

Delilniki toplotne energije - omogočajo ugotavljanje vašega dejanskega deleža porabljene toplote


Delilniki toplotne energije so indikatorji, ki omogočajo delitev toplotne energije na posamezne odjemalce v ogrevalnih sistemih s centralno oskrbo ogrevanja, kjer namestitev toplotnih števcev (kalorimetrov) ni mogoča.

Delilniki so elektronske naprave, ki so nameščeni na radiatorje s posebnimi pritrdilnimi elementi. Funkcija delilnikov je, da merijo temperaturno razliko ogrevalnega medija in ogrevane okolice. Samo merjenje poteka po načelu dvo-senzorskega merjenja, tako se izključijo možni zunanji vplivi. Na dobro vidnem LCD zaslonu ali preko programa za odčitavanje, se samodejno pridobijo podatki porabe na določen datum.

Najpogostejši način odčitavanja delilnikov je s pomočjo radijskih signalov, brez vstopa v stanovanja. Frekvenca delovanja je 868 MHz in transmisijska moč < 10mW.
Življenjska doba baterije je 10 let (+15 mesecev  varnostne rezerve).
Vsi delilniki, ki se uporabljajo za delitev toplotne energije so izdelani skladno s standardom SIST EN 834 oziroma SIST EN 835, ter nameščeni skladno z navodili proizvajalca oziroma dobavitelja.

 

 


 

 

natisni
Update cookies preferences