O nas

 

Vizija:  Želimo postati svetovno prepoznaven  ponudnik sistemov za učinkovit nadzor distribucije vode

Naše poslanstvo:  Učinkovita distribucija vode

Naše vrednote so:  Kar obljubljamo zanesljivo izvedemo, družina Jordan

 

 

Začetki našega družinskega  podjetja segajo v leto 1988. Obrtno dejavnost, servisa vodomerov, je v letu 1990 nasledila na novo ustanovljena družba Jordan d.o.o.. Družba je razširila svojo dejavnost, saj jepoleg servisa, pričela z dobavo novih vodomerov. Tako je Jordan d.o.o. danes uvoznik  in pooblaščeni serviser za vodomere različnih proizvajalcev meril.

Želja po še boljšem opravljenju stroritev in naraščajočih standardih za laboratorij smo se v letu 2000 preselili v novo zgrajeno stavbo. Za laboratorij je bil to čas zamenjave zastarele merilne opreme z zmogljivejšo in natančnejo. Merilno napravo za preskus enega vodomera je zamenjala računalniška merilna naprava za serijski preskus vodomerov do velikosti DN 40 mm. Naprava uporablja zaprt sistem kroženja vode, kar je naš prispevek k zmanjševanju porabe in ohranjanju čiste in pitne vode. V začetku leta 2003 smo kompletno prenovili tudi merilno napravo za večje vodomere (do DN 200 mm) ter optimizirali celoten postopek servisiranja, kalibracije in kontrole vodomerov.

V letu 2003 je naš laboratorij pridobil akreditacijo pri Slovenski Akreditacijski hiši za izpolnjevanje standarda SIST EN 45004, tip C in sicer na področju kontrole vodomerov za hladno vodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Tako  smo eden izmed prvih slovenskih laboratorijev s pridobljeno akreditacijo. Pridobljena akreditacija pomeni, da so naš poslovnik kakovosti, naša merilna oprema in postopki usklajeni z zahtevami standarda. Rezultati kontrole vodomerov pa so primerljivi z rezultati podobnih laboratorijev po celi Evropi.

Kot potrditev odličnega dela je Urad za meroslovje z nami podpisal pogodbo za samostojno overjanje vodomerov. V aprilu 2004 pa smo pridobili tudi imenovanje pri Ministrstvu za šolstvo znanost in šport za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev vodomerov. Overitveni žig,  ki smo ga z imenovanjem pridobili za vodomere pregledane v našem laboratoriju pomeni skladnost z nacionalnimi predpisi in točnost v okviru zakonsko določenih odstopanj . Samo tako označen in zaščiten vodomer pa se lahko uporablja za obračun porabljene vode.

To imenovanje, kot tudi pridobljena akreditacija dokazujeta našo pravilno usmeritev v kakovost in znanje. Zato če potrebujete nasvet o merjenju porabe vode nas pokličite, z veseljem vam bomo ponudili pomoč.

 

ZGODOVINA PODJETJA

1988 Ustanovitev obrtniške delavnice

1988 pridobili odločbo za popravilo meril-voodmerov pri Saveznom Zavodu za Mere i Dragocene Metale-Beograd

1990 ustanovitev podjetja Jordan d.o.o.

1996 Otvoritev podjetja Jordan&P - BiH Zenica

2001 Preselitev v nove poslovne prostore

2002 Otvoritev podjetja Jordan Mac - Makedonija Skopje

2002 Pridobitev standarda SIST EN 45004 tip C

2003 Pridobitev Akreditacije SA

2004 Otvoritev podjetja Jordan Yu - Srbija Beograd

2006 Otvoritev podjetja Jordan Mjerila – Hrvaška Zagreb

 

 

 

 

 

 

 

natisni